Rolls Royce ของไม้เอ็นจิเนียร์
ฟัง พุทธธรรม ชุด
Furniture
ลงโฆษณา
พระไตรปิฎกเสียง คลิก

ECO Friendly คำนี้เรารู้จักลึกซึ้งแค่ไหน

27 Oct 2012 - akanek_ja_ja

เดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไร ไปไหนมาไหนเราก็มักจะได้ยินคำว่า ECO Friendly หรือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมถูกนำไปใช้กันแพร่หลาย

จนบางครั้งเราเองก็เริ่มจะสับสนกับตัวเองว่า ECO Friendly ที่เราพูดกัน เราลึกซึ้งกับคำๆ นี้มากน้อยแค่ไหน  วันก่อน มีโอกาสไปร่วมงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม  ภายใต้ชื่อแบรนด์ “โอ” (0) ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม แบรนด์ใหม่ล่าสุดของคุณท็อป พิพัฒน์  นักออกแบบรุ่นใหม่ที่มีจิตสำนึกเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างลึกซึ้งคนหนึ่ง ที่งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2555 ที่ไบเทค บางนา

วันนั้นได้ดูการแนะนำผลิตภัณฑ์ทั้ง 7 items ที่คุณท็อปพรีเซนต์ด้วยตัวเองแล้ว ได้เห็นความลึกซึ้งถึงความรู้เกี่ยวกับการแนวคิดในการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม (ECO Friendly Design) ที่คุณท็อปใช้ในการดีไซน์ผลิตภัณฑ์ ที่ไม่ได้มีแค่ ใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่เริ่มต้นหาวัตถุดิบจนไปถึงบั้นปลายสุดท้ายวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ด้วย  ก็เลยเก็บแนวคิดที่ว่ามาเล่าสู่กันฟัง เวลาที่ไปเจอสินค้าที่ระบุว่าเป็นสินค้าที่  ECO Friendly หรือไปได้ยินใครพูดถึงคำนี้ จะได้รู้ว่า ECO Friendly จริงหรือเปล่า หรือจะใช้เป็แนวทางในการบริโภคสิ่งของต่างของตัวเองก็สามารถนำไปปรับใช้ได้เช่นกันค่ะ  (ดูผลิตภัณฑ์ตัวอย่างแบรนด์  O ของคุณท็อป ได้ที่นี่  O ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม   และผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ที่เป็นไอเดียของคนไทย ดูได้ที่นี่ ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมไอเดียคนไทย)

ECO Friendly

 

หลักการหรือแนวทางการออกแบบในแบบ ECO Friendly   

จะประกอบด้วย 4 ส่วนสำคัญ คือ

กระบวนการผลิต (Production)

ในกระบวนการผลิตต้องดูว่าให้ความสำคัญกับการเลือกและใช้วัตถุดิบมากน้อยแค่ไหน ใช้วัตถุดิบที่ได้จากสิ่งของเหลือใช้แทนการใช้วัตถุดิบใหม่หรือวัตถุดิบที่ไม่ก่อปัญหาให้กับสิ่งแวดล้อม เช่น เศษวัสดุที่เหลือจากอุตสาหกรรมหรือวัตถุดิบที่ปลอดสารพิษ หรือเปล่า

ส่วนขั้นตอนการออกแบบก็จะลดการผลิตที่ซับซ้อน หรือใช้กระบวนการขั้นตอนผลิตที่อาศัยเชื้อเพลิงพลังงานให้น้อยลง  เมื่อใช้เชื้อเพลิงพลังงานต่างๆ น้อยลง มลภาวะ ของเสียที่จะเกิดขึ้นระหว่างการผลิตก็จะลดลง   รวมไปถึงออกแบบบรรจุภัณฑ์หีบห่อที่ช่วยประหยัดเนื้อที่ในการจัดเก็บ และยังสามารถนำไปใช้งานต่อได้นอกเหนือจากการเป็นบรรจุภัณฑ์สินค้าเท่านั้น

การขนส่ง (Logistics)

กระบวนการขนส่งสินค้าหรือแม้แต่การขนส่งวัตถุดิบเป็นอีกจุดหนึ่งที่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เห็นได้ นักออกแบบจึงต้องพยายามลดขนาดผลิตภัณฑ์ลง หรือออกแบบให้สามารถพับ ถอดประกอบหรือวางซ้อนได้  เพื่อให้เหลือพื้นที่จัดวางมากขึ้นและบรรทุกได้มากชิ้นขึ้น เมื่อบรรทุกได้มากชิ้นขึ้น จำนวนรถที่ใช้ขนส่งก็จะลดลง เมื่อใช้รถน้อยคัน ก็สิ้นเปลืองพลังงานน้อยลง มลภาวะไอพิษ ควันเสียที่มาจากการขนส่งก็จะลดลง พลังงานหรือเชื้อเพลิงในการขนส่งก็จะถูกใช้อย่างคุ้มค่า

คำนึงถึงผู้ใช้งาน (Human Center) 

ในขั้นออกแบบ นอกจากเรื่องประโยชน์ใช้สอย ความสวยงามแล้ว โจทย์ที่เพิ่มเข้าไปในการออกแบบก็คือ จะออกแบบอย่างไรถึงจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้งานได้ทุกเพศทุกวัย ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ  หรือออกแบบอย่างไรให้ทนทาน ใช้งานได้ยาวนาน และใช้งานได้หลายวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์นั้นถูกใช้งานได้อย่างคุ้มค่ากับทรัพยากร พลังงาน เชื้อเพลิง หรือวัตถุดิบที่ต้องสูญเสียไป

การจัดการหรือกำจัด (Disposal) 

งานออกแบบที่ไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อม จะต้องเป็นการออกแบบที่มองไปถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นทางการผลิตไปจนถึงปลายทางการจัดการเมื่อเสื่อมสภาพ จะออกแบบอย่างไรให้ผลิตภัณฑ์นั้นไม่เป็นภาระในการจัดการหรือกำจัดเมื่อหมดอายุใช้งานหรือเสื่อมสภาพจนใช้งานไม่ได้แล้ว ต้องสามารถย่อยสลายได้เองและย่อยสลายได้เร็ว  หรือใช้วัสดุที่สามารถนำกลับไปรีไซเคิล ใช้ซ้ำ ผลิตใหม่ได้   หรือออกแบบอย่างไรให้ซ่อมแซมได้ง่าย ลดการทิ้งให้กลายเป็นขยะ

จริงๆ แล้ววิธีที่จะทำให้เราใช้ชีวิตแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ง่ายที่สุด ไม่ใช่การลด หรือไม่ใช้เลย แต่เป็นการใช้ที่สมเหตสมผล คุ้มค่ามากที่สุดโดยที่เรายังคงใช้ชีวิตอยู่ได้ตามปรกติ ใช้อย่างไรให้พอดี พอเพียงกับการดำเนินชีวิต ใช้อย่างไรที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และใช้อย่างไรถึงจะเกิดผลดีกับตัวเอง ชุมชนและสังคมได้  เพราะคำว่า ECO Friendly  ไม่ใช่คอนเซ้ปสวยๆ  แล้วไม่สามารถทำได้จริง แต่ ECO Friendly นอกจาก friendly กับสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังต้อง friendly กับตัวเราด้วย จะต้องปฏิบัติได้  ต้องทำได้จริง  

 

 

Editor's Talk: 

About the Author

กอง บก. AKANEK - มีกันอยู่ 2-3 คน ไม่ดุ ไม่กัด เขียนทุกวัน เขียนทุกเรื่อง