Rolls Royce ของไม้เอ็นจิเนียร์
ฟัง พุทธธรรม ชุด
Furniture
ลงโฆษณา
พระไตรปิฎกเสียง คลิก

ภาวะสบายภายในบ้าน : วิธีปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกบ้านที่ช่วยให้อยู่สบาย และประหยัดพลังงาน

05 Apr 2011 - akanek_ja_ja
ภาวะสบายในบ้านของมนุษย์นั้นคือ ภาวะที่อุณหภูมิความชื้นภายนอกที่สัมพันธ์กับอุณหภูมิภายในร่างกายซึ่งส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึกอยู่สบาย ไม่ร้อนไม่หนาวเกินไปในระหว่างที่อยู่ภายในบ้าน ซึ่งภาวะดังกล่าวประกอบไปด้วยปัจจัยหลายอย่างทั้งปัจจัยภายนอกและภายใน ให้เรารู้สึกสบายได้  
  
กระทรวงพลังงานเองเล็งเห็นถึงความสำคัญซึ่งไม่เพียงเป็นผลดีต่ออารมณ์ความรู้สึกของผู้อาศัยเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ผู้อาศัยรู้สึกสบายโดยไม่จำเป็นต้องสิ้นเปลืองพลังงานจากเครื่องปรับอากาศมากไปกว่าเดิมอีกด้วย เราเลยขอหยิบเอาแนวทางการปรับสภาพแวดล้อมของบ้าน มาให้ได้ลองทำตามกัน ซึ่งเป็นแนวทางง่ายๆไม่ยุ่งยาก รวมถึงแนวทางในการปรับปรุงเพื่อให้เกิดภาวะสบายขึ้นภายในบ้านเรา  มาดูว่า มีปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อภาวะสบายของมนุษย์กันบ้าง
 
ขอบคุณข้อมูลดีๆ จากกระทรวงพลังงาน

 

 

About the Author

กอง บก. AKANEK - มีกันอยู่ 2-3 คน ไม่ดุ ไม่กัด เขียนทุกวัน เขียนทุกเรื่อง