Rolls Royce ของไม้เอ็นจิเนียร์
ฟัง พุทธธรรม ชุด
Furniture
ลงโฆษณา
พระไตรปิฎกเสียง คลิก

วัสดุก่อสร้างประหยัดพลังงาน

06 Dec 2010 - akanek_ja_ja

พูดถึงเรื่องประหยัดพลังงานในหมวดหมู่เกี่ยวกับอาคารและบ้านพักอาศัยแล้ว มีปัจจัยหลักที่ช่วยให้เกิดการประหยัดใช้พลังงานได้ เช่น ภูมิอากาศและสภาพแวดล้อม การออกแบบและวางทิศทางอาคาร และการเลือกใช้วัสดุ ซึ่งหลักๆ แล้ววัสดุก่อสร้างต้องทนทานต่อสภาพอากาศ ดูแลรักษาง่าย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังต้องช่วยประหยัดพลังงานได้อีกด้วย จึงจะช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับเจ้าของบ้านและลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานอีกด้วย มาดูกันว่าวัสดุก่อสร้างใดบ้างที่ช่วยคุณประหยัดพลังงานได้

 

 

About the Author

กอง บก. AKANEK - มีกันอยู่ 2-3 คน ไม่ดุ ไม่กัด เขียนทุกวัน เขียนทุกเรื่อง