Rolls Royce ของไม้เอ็นจิเนียร์
ฟัง พุทธธรรม ชุด
Furniture
ลงโฆษณา
พระไตรปิฎกเสียง คลิก

“ยางรถยนต์เก่า” เอาไปทำอะไรดี

09 Aug 2012 - akanek_ja_ja

รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้จะมีไอเดียดีๆ ที่จับเอาของที่ไม่ใช้งานแล้ว เอากลับมา recycle กลับมาใช้งานใหม่ได้อีกครั้ง ก็เลยคิด(คนเดียว)ว่า ไหนๆ มีคนเขาอุตสาห์คิดไอเดียใหม่ให้แล้ว เราก็น่าจะนำไอเดียเหล่านั้นมานำเสนอ เผื่อจะจุดประกายให้หลายๆ คนเริ่มต้นกับการเป็นนักรีไซเคิลกันบ้าง


ประเดิมโปรเจคแรกเริ่มกันด้วย คำถามที่ว่า “ยางรถยนต์เก่า” เอาไปทำอะไรดี   ลองมาดูกันว่า ยางรถยนต์เก่า เขาเอาไปทำอะไรได้บ้าง สร้างสรรค์แค่ไหน?


ชิ้นแรก เปลี่ยนยางเก่าเป็นกระถางแขวนต้นไม้ แขวนเก๋ๆ  photo by alternativeapparel   

เอามาดัดแปลงเป็นชุดเก้าอี้สนาม จะบอกว่าไอเดียนี้ในบ้านเราเกิดมานานแล้ว photo by kitschulike 


เข็มขัดยาง photo by etsy


Sink photo by minarc


กระถางปลูกต้นไม้  photo by notonthehighstreet

Bike stand   photo by welho   


ชิงช้าม้า  photo by  gardeningwithkids    

 


กรอบรูป  photo by  elementsfordesign


สนามเด็กเล่น  photo by inhabitat   


Art piece  photo by Hgtv

[gac]

About the Author

กอง บก. AKANEK - มีกันอยู่ 2-3 คน ไม่ดุ ไม่กัด เขียนทุกวัน เขียนทุกเรื่อง