Rolls Royce ของไม้เอ็นจิเนียร์
ฟัง พุทธธรรม ชุด
Furniture
ลงโฆษณา
พระไตรปิฎกเสียง คลิก

บ้านน่าอยู่ ประตูรั้วน่ามอง

02 Aug 2010 - akanek_ja_ja
บ้านน่าอยู่ประตูรั้วน่ามอง ประตูรั้วอัลลอยด์ ประตูรั้วเหล็ก ประตูรั้วสแตนเลส ประตูรั้ววัสดุเลียนไม้ ประตูรั้วที่ทำจากโลหะ
บ้านน่าอยู่ประตูรั้วน่ามอง ประตูรั้วอัลลอยด์ ประตูรั้วเหล็ก ประตูรั้วสแตนเลส ประตูรั้ววัสดุเลียนไม้ ประตูรั้วที่ทำจากโลหะ
     การออกแบบและตกแต่งบ้านพักอาศัยของเจ้าของบ้านแต่ละท่านนั้น จำเป็นต้องคำนึงถึงส่วนต่างๆ มากมาย ที่จะมาประกอบรวมกันเป็นอาคารบ้านพักอาศัยที่สวยงามและถูกใจเจ้าของบ้านแต่ละหลังและสิ่งแรกที่จะเป็นหน้าเป็นตา คอยต้อนรับเจ้าของบ้านผู้พักอาศัย และแขกไปใครมาเป็นอันดับแรกสุดก็คือ ประตูรั้วบ้าน
 
ประตูรั้ว  
 
     ถือเป็นส่วนประกอบที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับอาคารบ้านพักอาศัยของเรา เพราะมี บทบาทสำคัญหลายประการ ได้แก่ เป็นทางทางเข้าออกหลักของบ้านพักอาศัย และพื้นที่บริเวณบ้าน อีกทั้งยังทำหน้าที่ในการปกป้อง และป้องกันอาณาเขตของบ้านพักอาศัยจากสิ่งแปลกปลอมหรือมิจฉาชีพ ร่วมกับ รั้วบ้านอีกด้วยซึ่งการเลือกใช้ประตูรั้วนั้น ก็มักจะขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ และความเหมาะสมของการ นำไปใช้ของท่านเจ้าของบ้านแต่ละท่าน ที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งมักจะประกอบไปด้วยปัจจัยหลายๆปัจจัยในการเลือกใช้ประตูรั้วแต่ละประเภท เช่น ความชอบส่วนตัว, ความแข็งแรงทนทาน, ความสวยงาม และราคาจึงเป็นสาเหตุให้มีการพัฒนารูปแบบ,วัสดุ และวิธีการในการออกแบบประตูรั้วขึ้นมากมาย
 
ประตูรั้ว
 
     ในปัจจุบัน วัสดุที่ได้รับความนิยมและสามารถหาได้ทั่วไปในท้องตลาด จะเป็นประเภท ประตูรั้วสแตนเลสแบบต่างๆ, ประตูรั้วสแตนเลสผสมไม้, ประตูรั้วสแตนเลสผสมไวนิลหรือไม้เทียม, ประตูรั้วเหล็กอิตาลี,ประตูรั้วเหล็กผสมไม้, ประตูอัลลอยด์ ฯลฯ ซึ่งจะมีรูปแบบและราคาโดยประมาณที่แตกต่างกัน ดังนี้ 
 
1.   ประตูรั้วสแตนเลส                     ราคาเริ่มต้นที่    3,500   บาท / ตร.ม.
2.   ประตูรั้วสแตสเลสผสมไม้          ราคาเริ่มต้นที่    4,500   บาท / ตร.ม.
3.   ประตูรั้วอัลลอยด์                       ราคาเริ่มต้นที่    4,500   บาท / ตร.ม.
4.   ประตูรั้วเหล็ก                           ราคาเริ่มต้นที่    4,500   บาท / ตร. ม.
ซึ่งราคาดังกล่าวก็จะต้องขึ้นอยู่กับขนาดและรูปแบบที่แตกต่างกันตามที่ผู้ผลิตได้ระบุไว้ 
 
ประตูรั้ว
 
     รูปแบบในการเลือกใช้วัสดุแต่ละประเภท ก็จะขึ้นอยู่กับปัจจัยและเหตุผลต่างๆที่แตกต่างกันออกไป
ยกตัวอย่าง ถ้าท่านต้องการให้บ้านและบริเวณบ้านของท่าน ดูโปร่ง ไม่ทึบและอึดอัดจนเกินไป รับแสง
และมีอากาศถ่ายเทสะดวก ท่านก็ควรเลือกใช้รูปแบบของประตูรั้วที่โปร่ง มีความห่างของลวดลาย
หรือวัสดุมาก หน่อย ประตูรั้วประเภทนี้ จะเหมาะกับบ้านหรืออาคาร ที่มีพื้นที่บริเวณรอบอาคารไม่มาก
ต้องการการถ่ายเทของอากาศที่ดี หรืออาจมีความต้องการโชว์ความสวยงามของอาคารและพื้นที่เวณ
โดยรอบอาคาร และไม่ได้มีความต้องการความเป็นส่วนตัวมากนัก
ประตูรั้ว
 
     ส่วนเจ้าบ้านที่ต้องการความเป็นส่วนตัวสูงก็ควรเลือกใช้รูปแบบของวัสดุที่ทึบ หรือมีระยะห่างของวัสดุ
หรือลวดลายน้อยๆ ซึ่งจะใช้วัสดุมากกว่าและมีราคาสูงขึ้น เจ้าของบ้านยังสามารถออกแบบประตูรั้วของท่าน
โดยใช้ทั้งส่วนที่ทึบและโปร่งมาประกอบกัน เพื่อให้เกิดความสวย งาม เป็นเอกลักษณ์ หรือเกิดประโยชน์
ตามการใช้สอยของเจ้าของบ้านอีกด้วยรูปแบบความชอบส่วนบุคคลก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญในการเลือก
ใช้ประตูรั้วที่เหมาะสมกับบ้าน เช่น ผู้ที่ชื่นชอบความเป็นธรรมชาติ ก็ควรเลือกใช้วัสดุที่มีความสวยงามตาม
ธรรมชาติ หรือเลียนแบบธรรมชาติ ได้แก่ วัสดุประเภทไม้แปรรูป และไม้สังเคราะห์ประเภทไฟเบอร์ซีเมนต์ 
 
ประตูรั้วไม้และวัสดุเลียนไม้
 
     สำหรับประตูรั้วไม้ก็มีรูปแบบในการนำวัสดุมาใช้ที่แตกต่างกัน ทั้งขนาดของไม้ สี และรูปแบบการจัดเรียง
ไม้รวมไปถึงประเภทของไม้ชนิดต่างๆ ซึ่งจะส่งผลต่อความรู้สึกของผู้อยู่อาศัยให้แตกต่างกันออกไป
ยกตัวอย่างเช่น การเลือกใช้ไม้ที่มีขนาดเล็ก และจัดเรียงกันถี่ๆ จะให้ความรู้สึกที่อ่อนโยน และรู้สึกโปร่งเบมากกว่าการใช้ไม้ที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งจะให้ความรู้สึกหนักแน่น ดูแข็งแกร่งมากกว่า การเลือกใช้สีของไม้ หรือสีเคลือบเนื้อไม้ ก็ให้ผลในทำนองเดียวกัน กล่าวคือ สีที่อ่อนกว่า ก็จะให้ความรู้สึกที่เบา สว่าง ดูโปร่งสบายตามากกว่าไม้ที่มีสเข้ม ส่วนเรื่องความสวยงาม ก็ขึ้นอยู่กับความชอบส่วนตัวของเจ้าของบ้านแต่บ้าน แต่การใช้ประตูรั้วไม้ก็ยังมีข้เสียอยู่บ้างในเรื่องอายุการใช้งานซึ่งจะสั้นกว่าวัสดุโลหะประเภทอื่นๆ แต่ไม้บางประเภท ยิ่งผ่านการเวลาก็จะยิ่งมีความสวยงามมากขึ้น
 
ประตูรั้ว
 
     ปัจจุบันผู้ผลิตรายต่างๆมีการพัฒนาทางเทคโนโลยีในการยืดอายุการใช้งานของเนื้อไม้ให้ทนทานต่อสภาพอากาศและการกัดกินของปลวกมากยิ่งขึ้น และยังมีการพัฒนาวัสดุเลียนแบบไม้ขึ้นอีกหลายประเภท เช่น ไม้เทียมที่ผลิตจากไฟเบอร์ซีเมนต์ และอลูมีเนียมลายไม้ซึ่งมีสีสันและลวดลายที่คล้ายคลึงกับไม้แปรรูปจริงเป็นอย่างมาก แต่ราคาจะสูงกว่าเกือบสองเท่าของการใช้ไม้จริง
 
ประตูรั้วที่ทำจากโลหะ
 
     วัสดุในการใช้ทำประตูรั้วอีกประเภทที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน ได้แก่ ประตูรั้วประเภทอัลลอยด์ เหล็ก และสแตนเลส ประตรั้วประเภทอัลลอยด์ มักจะเป็นประตูที่มีรูปแบบและลวดลายแบบยุโรปมีรายละเอียดของลวดลายค่อนข้างมาก และมักจะเป็นลวดลายที่ทางผู้ผลิตออกแบบมาให้เลือกอยู่แล้วมีข้อดีคือมีความคงทนแข็งแรงของวัสดุ และมีสีสันและลวดลายที่อ่อนช้อยสวยงาม แต่จะมีข้อเสียที่ท่านเจ้าของบ้าน จะมีส่วนร่วมในการออกแบบได้ไม่มากนัก และมีราคาค่อนข้างสูง 
ประตูรั้ว
 
     ประตูรั้วอีกประเภทที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับประตูอัลลอยด์ ได้แก่ ประตูรั้วเหล็กอิตาลี ซึ่งจะแตกต่างกันที่วัสดุในการใช้ทำประตูรั้ว จะเป็นเหล็กที่ สามารถทำให้มีความบาง มีขนาดเล็ก และดูอ่อนช้อยสวยงามกว่าประตูอัลลอยด์แต่ยังคงความแข็งแรงอยู่ สีสันของประตูรั้วเหล็กอิตาลี ก็มักจะไม่ฉูดฉาด เน้นสีที่เป็นธรรมชาติของเนื้อเหล็กและมีรายละเอียดของลวดลายเรียบง่ายแต่ยังคงความหรูหรามีเสน่ห์ ไม่ยุ่งเหยิงเกินพอดี 
 
ประตูรั้ว
 
     ส่วนประตูรั้วสแตนเลสนั้นก็สามารถ ออกแบบลวดลายได้ใกล้เคียงกับประตูอัลลอยด์และประตูเหล็ก แต่มีข้อด้อยกว่าในเรื่องสีสันของวัสดุซึ่งมักจะเป็นสีของเนื้อสแตนเลสเท่านั้น และความยากในการประดิษฐ์ลวดลายต่างๆ ซึ่งทำให้ประตูรั้วสแตนเลสจะดูมีความแข็ง ไม่อ่อนช้อยสวยงามเท่าประตูรั้วอัลลอยด์และประตูรั้วเหล็กอิตาลี แต่จะมีข้อดี
ในเรื่องของความทนทานของวัสดุซึ่งเป็นสนิมได้ยาก และทำความสะอาดได้ง่าย
ประตูรั้ว
 
 
ประตูรั้ว
 
     ประตูรั้วอีกประเภทที่จะขอแนะนำได้แก่ ประตูรั้วที่ประกอบจากโครงเหล็ก และตะแกรงเหล็กฉีกหรือหรือเหล็กรูปพรรณประเภทเหล็กกล่อง ซึ่งสามารถติดตั้งได้ง่าย เรียบร้อย สวยงามและรวดเร็วเพราะเป็นวัสดุที่มีขายอยู่ในท้องตลาดอยู่แล้วขนาดของตะแกรงเหล็กฉีกที่ขายกันโดยทั่วไปจะมีขนาด 4 X 8 ฟุต     ราคา ประมาณ 1,800 – 3,000 บาท / แผ่น ขึ้นอยู่กับลวดลายและวัสดุเคลือบสีผิวที่แตกต่างกัน   ส่วนราคาเหล็กรูปพรรณ จะขึ้นอยู่กับราคาเหล็กในขณะนั้น
 
ประตูรั้ว
 
ประตูรั้ว
 
     นอกจากนี้ ในปัจจุบันยังมีเทคโนโลยี ที่จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการเปิด-ปิดประตูรั้วบ้าน
ของเจ้าของบ้านด้วยการใช้รีโมทคอนโทรล ในการควบคุมการเปิดปิดประตูรั้วได้อัตโนมัติ ช่วยให้เกิดความ
สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะมีค่าติดตั้งประมาณ 16,000 บาทขึ้นไป
 
     จะเห็นได้ว่าการเลือกใช้ประตูรั้วให้กับบ้านนั้นมีทางเลือกมากมายตั้งแต่การเลือกชนิดวัตถุดิบที่นำมาใช้
จนถึงแบบและลวดลายต่างๆ  ท่านเจ้าของบ้านเพียงแต่เลือกใช้ประตูรั้วบ้านให้เหมาะสมกับ อาคาร
พื้นที่บริเวณบ้าน รั้วรอบบ้าน และกิจกรรมภายในบ้านของท่าน ซึ่งประตูรั้วที่ถูกเลือกใช้อย่างเหมาะสม
ก็จะส่งผลให้บ้านและบริเวณบ้านของท่านมีความสวยงามและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น
 
 
เนื้อเรื่อง/รูป 3D:  Kanapan Pongsrirojana
 
 
หลังจากที่เปลี่ยน Akanek look ใหม่  ข้อมูลจาก Facebook และ Twitter จะหายไป  Akanek เลยเก็บตัวเลขเอาไว้ให้ดู  ส่วนใครที่สงสัยว่า ทำไมมีสองตัวเลข  นั่นเป็นเพราะ อันหนึ่งเป็น http://community.akanek.com   ส่วนอีกอันหนึ่งมี /th ตามหลัง  http://community.akanke.com/th 

Statistics as of March 14, 2011 approx. 3:30pm
ประตูรั้ว

About the Author

กอง บก. AKANEK - มีกันอยู่ 2-3 คน ไม่ดุ ไม่กัด เขียนทุกวัน เขียนทุกเรื่อง

Comments

เอกเขนก's picture

ถ้าใครที่เคยคิดจะทำ wrought iron ซึ่งแปลตรงตัวได้ว่า เหล็กที่ถูกดัด ก็คงจะเห็นคำว่าเหล็กดัดอิตาลี และอาจจะสงสัยเหมือนเอกเขนกว่า เหล็กที่ใช้เป็นเหล็กอิตาลีจริงหรือเปล่า เอกเขนกได้มีโอกาสคุยกับบริษัทที่รับทำประตูรั้วเหล็กดัด wrought iron มาสองเจ้า  ได้ความรู้มานิดหน่อยที่อยากจะนำมาเล่าต่อ 

 

บริษัทหนึ่งบอกว่า เหล็กก็คือเหล็ก จะเป็นเหล็กนำเข้าหรือเหล็กในประเทศ ก็เป็นเหล็กเหมือนกัน เราก็คิดว่าอืมมันก็จริง  แต่เนื่องจากรู้จักบริษัทที่ขายเหล็กด้วย เราก็เลยลอง confirm ข้อมูลดู  เค๊าก็บอกว่าเหล็กมันก็ขึ้นอยู่กับ spec ว่าจะกำหนด spec อย่างไร เหล็กนั้นก็ควรจะมี spec ตามที่กำหนด  แต่เค๊าก็บอกว่าเหล็กที่ผลิตออกมาจากแต่ละโรงงานหรือแต่ละประเทศ ก็จะไม่เหมือนกันทีเดียวถึงแม้ว่าจะมี spec เดียวกัน

 

อีกบริษัทหนึ่งบอกว่าเหล็กนำเข้าซึ่งปรกติจะเขียนกันว่าเหล็กอิตาลีนั้น อาจจะไม่ได้มาจากอิตาลีจริง อาจจะนำเข้ามาจากประเทศอื่นได้ ถ้าอยากรู้จริงก็ต้องถามบริษัทว่าเหล็กนั้นนำเข้ามาจากประเทศไหน

 

เหตุผลที่มักใช้คำว่าเหล็กอิตาลีนั้น เป็นเพราะว่าประเทศอิตาลีเป็นประเทศที่ทำ wrought iron มานาน  มีโรงเหล็กใหญ่อยู่ที่นั่น และเป็นคนอิตาลีที่นำ wrought iron มาทำตลาดในเมืองไทย  ทำให้หลายบริษัทยังใช้คำว่าเหล็กอิตาลีอยู่  เข้าใจว่าเหล็กนำเข้านั้นจะมีรูปลักษณ์ที่สวยกว่า มี texture กว่า ขึ้นสนิมยากกว่า แล้วก็ทำงานง่ายกว่า แน่นอนราคาก็จะสูงกว่าอย่างน้อย 20% 

 

สรุปแล้วถ้าใครคิดว่างบประมาณถึง แล้วอยากใช้เหล็กนอก ก็คงไม่มีห้าม แต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือถ้าเราไม่มีความรู้เรื่อง wrought iron เราจะรู้ได้อย่างไรว่าใช้เหล็กนอกจริง นอกจากนั้นแล้ว wrought iron จะสวยหรือไม่สวยก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเป็นเหล็กในหรือเหล็กนอก แต่ขึ้นอยู่กับแบบและความชำนาญของช่างเหล็กที่จะดัดเหล็กออกมาให้ดูเหมือนเป็นงานศิลปะหนึ่งชิ้น  ถ้าเราใช้เหล็กไทย แต่มีช่างที่มีฝีมือทำ งานก็จะออกมาสวย ในทางกลับกัน ถ้าเราใช้เหล็กนอก แต่ช่างไม่ชำนาญงานก็อาจจะได้งานที่ไม่สวยได้  และถ้าไม่ใช่ผู้รู้จริงๆ ก็คงจะดูไม่ออกว่า เป็นเหล็กนอกหรือเหล็กในประเทศ

 

และอย่าคิดว่าเหล็กดัด wrought iron เป็นเหล็กดัดลูกกรงที่เห็นกันอยู่มานาน  งาน wrought iron มักเป็นงานเหล็กดัดที่มีลวดลายสวยงามอ่อนช้อย  และโดยมากชิ้นส่วนประดับเช่นพวงองุ่นหรือเถาวัลย์ ที่อยู่บนบานประตูหรือหน้าต่างก็เป็นชิ้นส่วนที่ต้องนำเข้ามาทั้งสิ้น เพราะค่าเครื่องจักรที่ผลิต เข้าใจว่าหลักล้านขึ้นไปทั้งนั้น ทำให้อาจจะไม่คุ้มที่จะซื้อเครื่องจักรมาผลิตเอง

akanek_ja_ja's picture

บางคนถามมาว่า ทำไมเวลาโทรไปถามร้านที่รับทำประตูรั้วจะไม่ได้ราคาถูกอย่างที่เขียนเอาไว้ในบทความ  อันนี้เป็นเพราะราคาที่เราระบุไว้เป็นราคาเริ่มต้น  ซึ่งเป็นราคาของรุ่นที่ถูกที่สุด  เหมือนกับเวลาเราซื้อรถ standard ที่ไม่มี option เบาะหนัง เท่าที่คุยกับเจ้าของบ้านหลายๆ คนเวลาที่จะตัดสินใจเลือกอะไรมักจะไม่เลือกรุ่นที่ถูกที่สุดแต่ละเลือกระดับกลางๆ 
สำหรับประตูรั้วแล้ว ราคาระดับกลางๆ จะเริ่มต้นที่ประมารณ 7,000-8,000 บาทต่อตารางเมตร  ถ้าข้อมูลนี้ผิดพลาดอย่างไร อีเมลล์หรือ comment บอกกันได้ค่ะ

กอง บก. AKANEK - มีกันอยู่ 2-3 คน ไม่ดุ ไม่กัด เขียนทุกวัน เขียนทุกเรื่อง