Rolls Royce ของไม้เอ็นจิเนียร์
ฟัง พุทธธรรม ชุด
Furniture
ลงโฆษณา
พระไตรปิฎกเสียง คลิก

ผลิตจากสิ่งที่มี ใช้ในสิ่งที่หาได้ใกล้ตัว

25 Nov 2012 - akanek_ja_ja

วัตถุดิบบางอย่างอาจไม่จำเป็นต้องไปแสวงหา ไม่จำเป็นต้องผลิตใหม่เสมอไป ถ้าเรามีวัตถุดิบทางเลือกใกล้ๆ ตัวที่ให้คุณสมบัติทดแทนได้ รู้จักใช้ของที่มีอยู่แล้วไปผลิตซ้ำ นำไปใช้อีกครั้งหนึ่งหรือนำมาผสมรวมกันผลิตขึ้นมาเป็นของหนึ่งชิ้นได้ ก็ช่วยลดการใช้ทรัพยากร ถนอมพลังงานธรรมชาติเก็บไว้ให้ลูกหลานเราได้ใช้

ตัวอย่างที่วันนี้หยิบมาเล่าให้ฟังเกิดขึ้นที่เมือง Vancouver แคนาดา  หลังจากที่ประกาศตัวว่าจะเป็นเมืองสีเขียวให้ได้ในปี 2020  เมืองนี้ก็เริ่มเดินหน้าด้วยการสร้างนวัตกรรมสีเขียวที่เป็นการคิดออกนอกกรอบ  ด้วยการผสมพลาสติกรีไซเคิลเข้าไปในยางมะตอยที่ใช้ราดถนนเพื่อให้พลาสติกรีไซเคิลเป็นตัวทำละลายยางมะตอยที่เหนียวข้น อ่อนตัวเร็วขึ้น ช่วยให้ลดการใช้เชื้อเพลิงในการต้มให้ยางมะตอยได้ถึง 20% 

ปรกติแล้ว การผลิตยางมะตอย เขาจะใช้เศษที่เหลือจากการผลิตน้ำมันปิโตเลียมที่เป็นของเหลวเหนียวข้นมาผ่านอุณหภูมิสูงๆ อีกเพื่อให้เศษปิโตเลี่ยมละลายเหลว คลายความหนืดลง แต่ถ้าเติมพลาสติกรีไซเคิลลงไปพบว่ายางมะตอยละลายเป็นของเหลวได้เร็วขึ้น ลดการใช้เชื้อเพลิงลงได้ถึง 20%  ซึ่งเท่ากับลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระหว่างผลิตยางมะตอยลงได้ถึง 300ตัน/ปี แต่ข้อจำกัดอย่างหนึ่งคือในปัจจุบันค่าใช้จ่ายในการผลิตยางมะตอยสีเขียวนี้สูงกว่าวิธีปรกติที่ประมาณ 1-3% 

สำหรับประเทศที่พร้อมจะลงทุนกับเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมแล้วเป็นเรื่องที่ดี น่าสนับสนุนและส่งเสริม แต่ต้องมีความพร้อมในระดับหนึ่งโดยเฉพาะในเรื่องของเม็ดเงิน  บ้านเรา เครื่องมือเครื่องจักรที่จะผลิตอะไรทำนองนี้ หรือเทคโนโลยีสีเขียวบางอย่าง ก็จำเป็นอาศัยงบประมาณพอสมควร ผู้ผลิตในบ้านเราอาจจะไม่พร้อมลงทุนในเวลานี้   แต่ผู้บริโภคอย่างเราๆ ไม่จำเป็นต้องรอให้เทคโนโลยีพวกนี้มีราคาถูกลงแล้วถึงจะหันมาสนใจ หรือให้ใครมาลงทุนให้

เริ่มกันเอง เริ่มง่ายๆ อย่างการคิดก่อนซื้อ คิดย้อนกลับไปถึงต้นทางของสินค้าชิ้นนั้น  ไล่ไปตั้งแต่ ที่มาของสินค้าในมือว่ามีที่มาอย่างไร  ต้องนำเข้ามาหรือหาได้ในบ้านเรามั้ย วัตถุดิบที่ใช้ได้มาจากอะไรเป็นผลพลอยได้จากการผลิตอื่นๆ หรือต้องผลิตใหม่ทั้งหมด  กว่าจะผลิตออกมาต้องใช้พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติอะไรบ้าง  ระหว่างที่เราใช้เกิดผลกระทบอะไรกับสิ่งแวดล้อมบ้าง ปล่อยสารตกค้างในดิน ในน้ำมั้ย  หลังใช้งานสามารถย่อยสลายได้เองมั้ย  หรือต้องอาศัยการกำจัดที่ต้องมีกระบวนการที่ยุ่งยากหรือมีค่าใช้จ่ายสูงหรือไม่     แค่นี้ก็ถือว่าเรามีส่วนช่วยต่อลมหายใจให้โลกได้ง่ายๆ แล้ว โดยที่ไม่ต้องรอเทคโนโลยีสีเขียวหรือเครื่องมือเครื่องจักรที่สามารถผลิตสินค้าที่เป้นมิตรกับโลกมาถึงก่อน แล้วค่อยลงมือรักษ์โลกกัน

About the Author

กอง บก. AKANEK - มีกันอยู่ 2-3 คน ไม่ดุ ไม่กัด เขียนทุกวัน เขียนทุกเรื่อง