Rolls Royce ของไม้เอ็นจิเนียร์
ฟัง พุทธธรรม ชุด
Furniture
ลงโฆษณา
พระไตรปิฎกเสียง คลิก

5 อันดับ บ้านจิ๋วซูปเปอร์แจ๋ว จาก AIA Award

07 Jun 2014 - akanek_ja_ja

ทุกปีๆ ทางสถาบันAIA award ( AIA  ไม่ใช่บริษัทขายประกันนะจ๊ะ  เป็นชื่อย่อของ The American Institute of Architects  ประมาณ สถาบันสถาปนิกแห่งสหรัฐอเมริกาค่ะ) จะมีการจัดประกวดอาคาร บ้านพักอาศัยขนาดเล็กในสหรัฐฯ ที่ออกแบบโดยคำนึงถึงการบริโภคทรัพยกรธรรมชาติ ใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสีเขียวเข้ามาช่วยในการก่อสร้าง  

 

โดยมีเงื่อนไขว่า จะต้องเป็นโครงการก่อสร้างที่มีพื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 450 ตร.ม. (5,000 ตร.ฟุต)  และใช้งบประมาณก่อสร้างได้ไม่เกิน 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (เอกเขนกว่า ดูจากพื้นที่ และงบประมาณแล้ว ถ้าเป็นในบ้านเรา หลังใหญ่ใช่ย่อย ราคาก็ไม่จิ๋วต่างหาก)

 

ปีนี้ก็เช่นกัน บ้านที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบ้านจิ๋ว ซูปเปอร์แจ๋ว 5 อันดับสุดท้าย ประกาศผลออกมาแล้ว เท่าที่อ่านเรื่องราวของบ้านแต่ละหลังแล้ว  ให้ความสำคัญอยู่หลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็น...

 

-  การออกแบบบ้านที่รบกวนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างให้น้อยที่สุด ออกแบบบ้านให้กลมกลืนไปกับสภาพพื้นที่ ปรับ ขุด แต่ง พื้นที่ให้น้อยที่สุด  ไม่ตัดต้นไม้และพยายามรักษาต้นไม้ที่มีอยู่เดิมในพื้นที่ไว้ให้ได้มากที่สุด

 

-  ใช้วัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือเป็นวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นแทนวัสดุก่อสร้างที่ต้องขนส่งลำเลียงมาจากแหล่งอื่นๆ

 

-  เพิ่มช่องรับแสงเพื่อรับแสงสว่างจากธรรมชาติเข้าสู่ตัวบ้านอย่างเพียงพอ โดยไม่จำเป็นต้องเปิดไฟฟ้าแสงสว่างในตอนกลางวันช่วย

 

-  หันมาใช้พลังงานสะอาดที่ได้จากธรรมชาติอย่างพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อทดแทนแหล่งพลังงานเดิมที่หร่อยหรอลงไปทุกที อย่างการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ผลิตกระแสไฟฟ้าสำหรับใช้ในบ้าน

 

-  ให้ความสำคัญกับเรื่องคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในบ้าน การระบายถ่ายเทอากาศ ลม เพื่อให้บ้านเกิด ภาวะน่าสบาย หรืออยู่แล้วรู้สึกสบายตัว สดชื่น อากาศปลอดโปร่ง 

 

ลองมาดูกันว่าหน้าตาบ้านแต่ละหลังจะออกมาเป็นอย่างไร น่าอยู่มั้ย เห็นแล้วคุณอยากจะหิ้วกระเป๋าเข้าไปอยู่กันเลยหรือเปล่า

 


The Fall House

หลังแรก The Fall House   พาไปดูบ้านริมผา วิวหน้าเป็นมหาสมุทรแปซิฟิก ชายฝั่งแคลิฟอร์เนีย บ้านหลังนี้นอกจากได้เรื่องทำเลที่ตั้งเป็นจุดขายแล้ว ตัวบ้านยังออกแบบให้เป็นอาคารแบบ passive ตัวบ้านมีการระบายถ่ายเทอากาศตามธรรมชาติ เปิดรับแสงธรรมชาติเข้ามาในตัวบ้าน  ตัวอาคารออกแบบโดยไม่กระทบกับภูมิทัศน์โดยรอบ วัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผลงานการออกแบบของ Fougeron architecture

 

 

 

 

 

The Redaction House

บ้านริมทะเลสาบ The Redaction House   ได้แนวคิดการออกแบบจากการวาง เรียงกล่องสี่เหลี่ยมให้เป็นตัวอาคาร นักออกแบบคำนึงการมีอยู่ของบ้านไปรบกวนพื้นที่โดยรอบให้น้อยที่สุดด้วยการสร้างบ้านไปตามความลาดเอียงของพื้นที่  โดยขุด แต่ง ปรับพื้นที่ให้กระทบกับระบบนิเวศในพื้นที่น้อยที่สุด

 

ภายในออกแบบให้เปิดโล่ง มีช่องเปิดรับแสงธรรมชาติ (สำหรับบ้านในภูมิอากาศหนาวเย็น ปีทั้งปีเจอแดดไม่กี่เดือน การปล่อยให้แสงธรรมชาติส่องเข้าถึงตัวบ้านเป็นเรื่องสำคัญ จะช่วยให้บ้านอบอุ่นขึ้น และได้แสงสว่างภายในบ้านเพียงพอ ไม่จำเป็นต้องเปิดไฟในตอนกลางวัน ประหยัดพลังงานไฟฟ้า  แต่สำหรับบ้านเรา ช่องเปิดกระจกรับแดดอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ได้จำเป็นมาก เลือกใช้ช่องเปิดให้พอดีๆ กับความต้องการ หรือถ้าต้องการช่องเปิดจริงๆ ก็อาจต้องไปพิจารณาเรื่องการติดฟิล์มป้องกันความร้อนเพิ่มเติม ก็จะช่วยกรองความร้อนออกไปแต่ยังคงให้ความแสงสว่าง)  

 

 

 

 

Olive Grove Home

บ้านสวยไหล่เขา Olive Grove Home  บ้านที่สร้างขึ้นโดยเลือกเก็บต้นไม้ทุกต้นในพื้นที่เอาไว้ ภายในออกแบบช่องเปิดที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ภายนอกได้แม้นั่งอยู่ในบ้าน  ในขณะเดียวกันก็ออกแบบบ้านให้รับแดดอุ่นๆ ทางทิศเหนือและปิดป้องกันแดดร้อนๆ ของทิศใต้ไม่ให้เข้ามา

 

ส่วนเรื่องการใช้พลังงานภายในบ้าน ดีไซน์เนอร์ออกแบบให้บ้านติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์เอาไว้ เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าไว้ใช้ภายในบ้าน  ดังนั้นพลังงานที่ถูกใช้ไปในบ้านหลังนี้จะมาจากแหล่งผลิตโซลาร์เซลล์ทั้งหมด

 

 

 

 

Topo House 

บ้านบนเนิน Topo House สถาปนิกทีมออกแบบเดียวกับ บ้าน Redaction House  ออกแบบบ้านที่แนบชิด กลมกลืนไปกับเนินเขา ไม่รบกวนสายตา หรือทำให้ภูมิทัศน์โดยรอบถูกทำลายจากสิ่งก่อสร้างที่เข้าไปใหม่   ตัวบ้านสร้างไปตามระดับความลาดเอียดของพื้นที่ หลังคา green roof ปลูกหญ้าเพิ่มความชุ่มชื้น ลดความร้อนจากหลังคาที่จะผ่านเข้ามาในตัวบ้าน  ภายในออกแบบให้โปร่ง สบายตา เปิดรับแสงธรรมชาติและวิวทิวทัศน์จากภายนอก 

 

 

 

 

 

Flip House 

บ้านสามชั้นบนเนิน The Flip House เป็นบ้านหลังเดียวในจำนวน 5 หลังที่อยู่ในเขตเมือง สถาปนิกใช้สิ่งต่างๆ มาปรับเปลี่ยนบ้านหลังนี้ให้กลายเป็นบ้านบนเนินที่โดดเด่น  เช่น แผงกระจกด้านหน้าที่เปิดวิวเมืองเบื้องล่างแทนการใช้ผนังทึบ  ในเวลาเดียวกันก็เป็นช่องทางรับแสงธรรมชาติภายนอกเข้าสู่ภายในบ้าน ช่วยให้บ้านหลังน้อยหลังนี้ดูโปร่ง โล่ง สบายตา  

 

 

 


 

Showcase

About the Author

กอง บก. AKANEK - มีกันอยู่ 2-3 คน ไม่ดุ ไม่กัด เขียนทุกวัน เขียนทุกเรื่อง