Rolls Royce ของไม้เอ็นจิเนียร์
ฟัง พุทธธรรม ชุด
Furniture
ลงโฆษณา
พระไตรปิฎกเสียง คลิก

เลี้ยงไม้ใบแล้ว ทำไมต้นไม้ยังป่วยอีก???

01 Dec 2013 - akanek_ja_ja

ใครที่หนีเรื่องการดูแลประคบประหงม บำรุงเลี้ยงให้ต้นไม้ออกดอก มาปลูกไม้ใบแทนก็แล้ว ต้นไม้ก็ยังเจ็บไข้ได้ป่วยอีก วันนี้เรามีสาเหตของปัญหามาให้ดูกัน เผื่อว่าต้นไม้ที่บ้านของใครกำลังมีปัญหาอยู่ จะได้พบสาเหตที่แท้จริงของอาการป่วยได้ 

เรื่องสาเหตของอาการป่วยของต้นไม้ ถ้าเทียบกันแล้ว  ไม้ใบจะมีปัญหาเรื่องโรคและแมลงศัตรูพืชน้อยกว่าไม้ดอก แต่อาจจะมีปัญหาน้อยกว่าถ้าเทียบกับไม้ดอก ซึ่งก็จะแสดงอาการป่วยออกมาให้เห็นได้เหมือนกัน  

สาเหตของปัญหาแยกได้เป็น หลายๆ สาเหตุ

1. เกิดจากการดูแลรักษาและสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม

-  ดินที่ปลูกมีสภาพเป็นดินเค็ม ดินแน่นเกินไป 

-  ดินขาดธาตุอาหาร หรือดินอุ้มน้ำมากเกินไป

-  สภาพอากาศแปรปรวน อากาศหนาวเย็นจัด  ลมพัดแรงจัดตลอดเวลา

-  ถูกแดดเผาเป็นเวลานานๆ หรือถูกลูกหลงจากสารกำจัดวัชพืช 

 

2.เกิดจากโรคพืช  

-  โรครากเน่าโคนเน่า  เกิดจากน้ำขังอยู่ในดิน จนรากหายใจไม่ออก หรือเกิดเชื้อราอยู่ในดิน

-  วิธีแก้ไข  ถ้าสาเหตุมาจากน้ำขัง ก็ต้องหาทางระบายน้ำออกจากโคนต้นให้หมด ด้วยการเซาะดินให้เป็นร่องเพื่อระบายน้ำออกมา  และลดความชื้นที่โคนต้นให้มากที่สุด ด้วยการพยายามให้แสงแดดส่องลงมาให้ถึงโคนต้นให้ได้ เช่น ตัด ลิดกิ่ง ใบของต้นให้โปร่งมากขึ้น หรือถ้ามีต้นไม้ใหญ่เป็นร่มเงาก็อาจจะต้องตัดกิ่ง ลิดก้าน ใบให้โปร่งมากขึ้น

     แต่ถ้าไม่สามารถรักษาอาการได้แล้ว ให้แยกต้นที่เป็นโรคออกไปเผาทำลายเสีย อย่าให้เชื้อโรคแพร่ไปยังต้นอื่นได้  รวมถึงดินและน้ำที่มาจากต้นไม้ที่มีปัญหาไม่ให้แพร่หรือปะปนไปยังต้นอื่น  ช่วงที่รักษาอาการงดการให้ปุ๋ยเด็ดขาด เพราะต้นไม้กำลังอ่อนแอ

picture : http://forum.sensiseeds.com/images/plant_problems/calcium_c2726.html

-  โรคทางใบ เช่น โรคใบจุด ใบไหม้ แอนแทรกโนส และโรคเหี่ยวจากเชื้อรา  ส่วนมากจะเกิดในช่วงหน้าฝน  บริเวณใบเกิดจุดแผล

-  วิธีแก้ไข ฉีดพ่นสารกำจัดเชื้อราชนิดไม่ดูดซึมเป็นครั้งคราว  เป็นการควบคุมไม่ให้โรคแพร่กระจาย   ตัดแต่งกิ่ง ลำต้น ส่วนที่เป็นโรคไปเผาทำลาย  เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค อุปกรณ์ที่ใช้ตัดแต่งกิ่ง ลำต้นที่เป็นโรค หลังใช้งานแล้วให้จุ่มแอลกอฮอลล์แล้วเผาไฟอีกรอบเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อ   จากนั้นให้ฉีดพ่นสารกำจัดเชื้อราชนิดดูดซึมเพื่อเป็นการควบคุมไม่ให้เชื้อรากลับมา

 

3. สาเหตจากแมลงและไรศัตรูพืช 

-  แมลงปากกัด  จำพวก หนอนผีเสื้อ หนอนด้วง ตั๊กแตน อาการของต้นจะสังเกตได้ว่า ใบจะแหว่ง เว้า เนื่องจากแมลงจะกัดกินใบ  วิธีกำจัดให้ใช้สารกำจัดแมลงคาร์บาริล

-  แมลงเจาะลำต้น กิ่ง ผล  โดยมากจะเป็นพวกหนอนเจาะลำต้น ที่ใช้ปากกัดเจาะเข้าไปในลำต้น  วิธีกำจัด ให้ใช้สารคาร์โบฟูราน รอบๆ ลำต้นแล้วรดน้ำให้ชุ่ม

picture : http://forum.sensiseeds.com/images/plant_problems/leafminer_c3072.html

 

-  แมลงปากดูด ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพวกเพลี้ยไฟ ไรแดง เพลี้ยหอย เพลี้ยแป้ง แมลงหวี่ขาว  ต้นไม้ต้นไหนที่ถูกแมลงกลุ่มนี้รบกวน มักจะเสียหายหนัก  เพราะแมลงมีขนาดเล็กมาก สังเกตเห็นได้ยาก และมักจะแพร่ กระจายตัวไปตามลม ทำให้ควบคุมการแพร่ระบาดได้ยาก

    วิธีป้องกัน   เลือกซื้อต้นไม้จากแหล่งที่ไว้ใจได้ ตรวจดูว่าไม่มีแมลงศ้ตรูพืชติดมาด้วย  และหมั่นตรวจสอบต้นไม้เป็นประจำ  ถ้าพบจำนวนไม่มาก ให้ใช้การรูดตัวออกมาทำลาย  ถ้าเจอมดให้จัดการมดก่อน เพราะมดเป็นหน่วยขนส่งลำเลียงเพลี้ยหอยและเพลี้ยแป้งให้แพร่กระจายออกไปได้  ถ้าพบการระบาดของเพลี้ยหอยและเพลี้ยแป้ง ให้ใช้สารกำจัดแมลง เช่น มาลาไธออน หรืออะซีเฟต ฉีดพ่น

-  เพลี้ยไฟ ให้ใช้สารคาร์บาริล มาลาไธออน คาร์โบซัลแฟน  โพรไทโอฟอส เมทิโอคาร์บ อะบาเมคติน หรือฟิโปรนิล อย่างใดอย่างหนึ่ง

-  ไร ถ้าไม่ระบาดมากให้ใช้กำมะถันผงฉีดพ่น  ควรใช้ในปริมาณอ่อนๆ ป้องกันใบไหม้ ห้ามฉีดพ่นตอนแดดจัด อากาศร้อน แต่ถ้าพบว่าระบาดเป็นจำนวนมาก เช่น โพรพาไกต์ ไดโดโฟล ฉีดพ่น

 

ชื่อสารกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืชที่เอ่ยถึงในบทความ สามารถหาซื้อได้ตามร้ายขายอุปกรณ์การเกษตรหรือร้านขายต้นไม้ทั่วไปค่ะ

ขอบคุณข้อมูลจาก  กลุ่มส่งเสริมการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ  กรมส่งเสริมการเกษตร

Showcase

About the Author

กอง บก. AKANEK - มีกันอยู่ 2-3 คน ไม่ดุ ไม่กัด เขียนทุกวัน เขียนทุกเรื่อง