Rolls Royce ของไม้เอ็นจิเนียร์
ฟัง พุทธธรรม ชุด
Furniture
ลงโฆษณา
พระไตรปิฎกเสียง คลิก

18th Saha Group Fair

19 Feb 2014 - akanek_ja_ja

กำหนดการและเอกสารประกอบ

Date: 
26 Jun 2014 - 10:00 to 29 Jun 2014 - 20:00

งานสหกรุ๊ป แฟร์ ครั้งที่18  งาน sale สินค้าอุปโภค บริโภค เครื่องสำอาง เครื่องหนัง สิ่งทอ รองเท้า เครื่องใช้ภายในบ้าน เสื้อผ้า อาหารและเครืองดื่ม เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า รองเท้ากีฬาและสินค้าในชีวิตประจำวันอีกมากมาย
งานเริ่ม 26-29 มิถุนายน 2557  ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00น.  ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 

Market Update: