Rolls Royce ของไม้เอ็นจิเนียร์
ฟัง พุทธธรรม ชุด
Furniture
ลงโฆษณา
พระไตรปิฎกเสียง คลิก

เกษตรแฟร์ 2557

19 Feb 2014 - akanek_ja_ja

กำหนดการและเอกสารประกอบ

Date: 
22 Mar 2014 - 09:00 to 30 Mar 2014 - 21:00

เกษตรแฟร์มาแล้วค่ะ  ใครที่ติดอกติดใจกับการเดินช็อปปิ้ง สินค้าเกษตร สัตว์เลี้ยง ต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ ที่งานเกษตรแฟร์ (ใหญ่) ม. เกษตร วิทยาเขตบางเขน  กำหนดจัดงานวันที่ 22-30 มีนาคม 2557 ที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน (ประตูพหลโยธิน1)

ในงานพบกับสินค้าเกษตรจากผู้ผลิต พืชผักผลไม้ปลอดสารพิษ ออแกนิค นอกจากนี้ ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ได้เตรียมผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดสารพิษ พร้อมหนังสือวิชาการเกษตร ที่เขียนโดย อาจารย์ดีพร้อม ชัยวงศ์เกียรติ และวิทยากรท่านอื่นๆ ที่มาคอยให้ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร และที่พิเศษ  ปีนี้เพิ่มโซน สินค้า Modern Life  ตรงบริเวณเหน้าเสาธง อีกด้วย การประกวดการออกแบบจัดสวน  “Small garden สวนพอเพียงในรั้วสีเขียว”  การประกวดและแสดงสัตว์เลี้ยง

 

Market Update: