Rolls Royce ของไม้เอ็นจิเนียร์
ฟัง พุทธธรรม ชุด
Furniture
ลงโฆษณา
พระไตรปิฎกเสียง คลิก

Benjametha ceramic

04 Dec 2012 - akanek_ja_ja

Benjametha ceramic  งานเซรามิคปั้นมือจากพี่น้องคนไทยมุสลิมจากปัตตานี  ออกแบบลวดลายที่สะท้อนถึงวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และศรัทธา ของผู้คนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลงานหลายชิ้นได้รับรางวัลดีไซน์ยอดเยี่ยมมาแล้ว   ราคาตั้งแต่ 450-4,000บ.  สนใจจะแวะไปที่โชว์รูม ที่ RCA   อยู่ตรงข้ามกับ Office depot  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 081 6096834