Rolls Royce ของไม้เอ็นจิเนียร์
ฟัง พุทธธรรม ชุด
Furniture
ลงโฆษณา
พระไตรปิฎกเสียง คลิก

สำรวจทิศทางแดดลม เพื่อบ้านเย็นตลอดปี

06 Jun 2012 - akanek_ja_ja

เรื่องของทิศทางแดด ลม เป็นอีกเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่จะมองข้ามไปไม่ได้ในการวางแปลนบ้านที่จะต้องเอื้อต่อประโยชน์ใช้สอยของคนในบ้าน  เพราะถ้าวางผังบ้านไม่ถูกทิศ ไม่ถูกทาง บ้านของเราอาจจะร้อนเป็นเตาอบในหน้าร้อน หรือกลายเป็นห้องมืดต้องเปิดไฟแสงสว่างในตอนกลางวัน หรือห้องมีกลิ่นอับเพราะแสงแดดเข้ามาน้อย  

วันก่อนได้รับอีเมลล์จากทาง SCG Experience  ที่แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์การเปิดตัวระบบ 3D Home Visualization ที่ SCG Experience Mega Bangna  พร้อมกับส่งความรู้ดีๆ เรื่องทิศทางแสงแดด และทิศทางลมในแต่ละฤดูเพื่อการวางผังบ้านมาให้เราด้วย ก็เลยขอหยิบมาเล่าให้ฟังกันค่ะ 

การรู้จักกับทิศทางแดด ทางลมในแต่ละฤดูกาลในบ้านเรา เป็นการเตรียมวางแผน วางผังบ้านให้เหมาะกับทิศทางแดด ทิศทางลมเบื้องต้นด้วยตัวเองค่ะ ส่วนใครที่มีบ้านอยู่แล้ว ก็อาจจะนำไปความรู้ที่ได้นี้ไปดัดแปลง แก้ไขเรื่องทิศทางแดด เรื่องทิศทางลมในบ้านต่อไป

ฤดูกาลประเทศของเรา แบ่งเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว ซึ่งในแต่ละฤดู แนวแกนโคจรของดวงอาทิตย์ในแต่ละช่วงเวลาก็จะแตกต่างกัน ส่งผลต่อแสงแดดที่ต่างกันออกไปในช่วงเวลาต่างๆ

แสงแดดในช่วงฤดูร้อน
โดยในช่วงฤดูร้อนซึ่งอยู่ในช่วงเดือนมีนาคม ถึงพฤษภาคม เป็นช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์โคจรใกล้โลกมากที่สุด เป็นช่วงที่อุณหภูมิเฉลี่ยค่อนข้างสูงในรอบปี โดยลักษณะการโคจรของดวงอาทิตย์มีการโคจรแนวแกนทิศตะวันออกมายังทิศตะวันตก ดังนั้นในช่วงเช้า ผนังบ้านทางทิศตะวันออกจะได้รับความร้อนจากแสงแดดในปริมาณมาก ต่อมาในช่วงสาย ดวงอาทิตย์เคลื่อนตัวสูงขึ้น หลังคาบ้านจึงได้รับความร้อนจากแสงแดดมากขึ้น จนถึงช่วงบ่ายดวงอาทิตย์เคลื่อนตัวมาทางทิศตะวันตก บ้านทางทิศตะวันตกจึงได้รับปริมาณความร้อนจากแสงแดดอย่างเต็มที่ในช่วงเย็น สำหรับผนังบ้านทางทิศเหนือ และทิศใต้ได้รับความร้อนจากแสงแดดระหว่างวันในปริมาณที่น้อย

แสงแดดในช่วงฤดูฝน
ในช่วงฤดูฝนตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์โคจรอ้อมไปทางทิศเหนือมากที่สุด ดังนั้นในช่วงเช้า ผนังบ้านทางทิศตะวันออกจะได้รับความร้อนจากแสงแดดในปริมาณมาก รวมถึงผนังบ้านทางทิศเหนือจะได้รับความร้อนจากแสงแดดบางส่วนในเวลาเดียวกัน ต่อมาในช่วงสาย ดวงอาทิตย์เคลื่อนตัวสูงขึ้น หลังคาบ้านจึงได้รับความร้อนจากแสงแดดมากขึ้น จนถึงช่วงบ่ายดวงอาทิตย์เคลื่อนตัวมาทางทิศตะวันตก ผนังบ้านทางทิศตะวันตกจึงได้รับความร้อนจากแสงแดดเพิ่มมากขึ้น รวมถึงผนังบ้านทางทิศเหนือจะได้รับความร้อนจากแสงแดดบางส่วนในเวลาเดียวกัน และได้รับปริมาณความร้อนจากแสงแดดอย่างเต็มที่ในช่วงเย็น สำหรับผนังบ้านทางทิศใต้ได้รับความร้อนจากแสงแดดระหว่างวันในปริมาณที่น้อย

แสงแดดในช่วงฤดูหนาว
ในช่วงฤดูหนาวตั้งแต่เดือนธันวาคม เป็นช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์โคจรอ้อมไปทางทิศใต้มากที่สุด ดังนั้นในช่วงเช้า ผนังบ้านทางทิศตะวันออก และทางทิศใต้จะได้รับความร้อนจากแสงแดดในปริมาณมากในเวลาเดียวกัน ต่อมาในช่วงสาย ดวงอาทิตย์เคลื่อนตัวสูงขึ้นหลังคาบ้านจึงได้รับความร้อนจากแสงแดดมากขึ้น ในขณะที่ผนังทางทิศใต้ยังคงได้รับความร้อนจากแสงแดดอยู่ จนถึงช่วงบ่ายอาทิตย์เคลื่อนตัวมาทางทิศตะวันตกผนังบ้านทางทิศตะวันตกจึงได้รับความร้อนจากแสงแดดเพิ่มมากขึ้น รวมถึงผนังบ้านทางทิศใต้ยังคงได้รับความร้อนจากแสงแดดอยู่ตลอดเวลา และได้รับปริมาณความร้อนจากแสงแดดอย่างเต็มที่ในช่วงเย็น สำหรับผนังบ้านทางทิศเหนือได้รับความร้อนจากแสงแดดระหว่างวันในปริมาณที่น้อย

 

รู้กันอย่างนี้แล้ว ก็ลองเช็คกับบ้านของตัวเองดูว่า แปลนบ้านเราเป็นอย่างไร หันหน้าไปทางทิศไหน แดดเข้าทางไหน ผังบ้านเราขวางทางลมมั้ย ควรใช้วัสดุก่อสร้างอย่างไรที่จะมาช่วยป้องกันความร้อนจากแสงแดด มีจุดไหนที่ต้องปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขเพื่อลดปัญหาบ้านร้อนหรือไม่ หรือออกแบบบ้านอย่างไรให้อากาศภายในบ้านถ่ายเทได้สะดวก มีทั้งลมเข้าและลมออก ถ้าสามารถวางผังให้ตรงกับทิศทางต่างๆ ที่เราเอามาฝากนี้ ก็น่าจะมีส่วนช่วยให้ บ้านอยู่เย็นเป็นสุขได้ตลอดทั้งปีค่ะ

ขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก SCG Experience 

 

Comments

akanek_ja_ja's picture

 สำหรับคนที่อยากรู้จักการสร้างบ้านแนวกรีนเพื่อบ้านเย็น อยู่สบายเพิ่มเติม  เข้ามาอ่านบทสัมภาษณ์สองบริษัทรับออกแบบบ้านแนวกรีนกันได้ที่  Green Dwell กับเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการสร้าง green homes  และ Lifehouse - A new generation of homebuilders
ส่วนคนที่มีบ้านอยู่แล้ว แล้วกำลังคิดว่าจะทำอย่างไรให้บ้านเป็นมิตรกับแดดและลมมากขึ้น กันสาด สามารถช่วยได้ รู้จักกันสาดกันมากขึ้นที่  มากางร่มสวมหมวกให้กับบ้านกันเถอะ  สาระหน้ารู้เกี่ยวกับหน้าต่างและกันสาด และ เลือกกันสาดให้สวย ประหยัดพลังงาน และไม่มีปัญหา

กอง บก. AKANEK - มีกันอยู่ 2-3 คน ไม่ดุ ไม่กัด เขียนทุกวัน เขียนทุกเรื่อง