Rolls Royce ของไม้เอ็นจิเนียร์
ฟัง พุทธธรรม ชุด
Furniture
ลงโฆษณา
พระไตรปิฎกเสียง คลิก

ปิดตำนานภูเขาขยะบราซิล 34 ปี

12 Jun 2012 - akanek_ja_ja

วันนี้ คนบราซิลนับพันคน ที่ยึดอาชีพเก็บขยะจากภูเขากองขยะ จาร์ดิม กรามาโช่ ใน ริโอ เดอ จาเนโร อาจจะกำลังกลุ้มใจกับรายได้ที่หดหายไปเมื่อทางการประกาศปิดกองขยะ แหล่งทำมาหากินของพวกเขาตลอด 34 ปีที่ผ่านมา ด้วยเหตุผลที่ว่า กองขยะนี้สร้างมลภาวะสูงให้กับเมือง กลิ่นที่โชยอบอวน ของเหลวจากขยะที่ไหลลงสู่แหล่งน้ำ สร้างความเสียหายให้กับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตคนบราซิล

ว่ากันว่ากองขยะแห่งนี้คือผลผลิตจากการวางผังเมืองที่ย่ำแย่และการละเลยต่อสิ่งแวดล้อมมานาน การใช้ที่ดินจึงไม่ได้มีการวางผัง วางระบบให้ดี จนทำให้การจัดการขยะของเมืองนี้ไม่ได้รับการดูแล ปล่อยให้ทิ้งกันตามสบายจนไปสร้างมลภาวะให้กับสิ่งแวดล้อม จนสุดท้ายรัฐฯ ต้องออกประกาศสั่งปิดภูเขาขยะลง

ในบ้านเราเอง ปัญหาเรื่องที่ทิ้งขยะก็มีปัญหาไม่ต่างจากบราซิล เพียงแต่ว่ามันไม่เป็นข่าวเท่านั้นเอง หลายพื้นที่บ่อขยะมีขยะเต็มจนล้น ฝังกลบกันไม่หมด จนต้องกองทิ้งไว้บนผิวดิน บางแห่งก็เป็นการลักลอบ แอบขนขยะมาทิ้งกันตามพื้นที่ว่างไม่ได้ทำประโยชน์หรือแอบปล่อยน้ำเสียลงแหล่งน้ำ ตามมาด้วยปัญหาสิ่งแวดล้อม เชื้อโรค มลภาวะที่มาจากกองขยะ

แต่ถ้าเราเปลี่ยนจากการวิ่งหาที่ทิ้งขยะ มาเป็นการลดจำนวนขยะที่ออกจากครัวเรือน ปลูกฝัง สนับสนุนเรื่องการ recycle reuse ให้อยู่ในชีวิตประจำวัน จนคนเริ่มชินกับชีวิตแบบ recycle หรือ reuse เชื่อว่าจำนวนขยะที่ออกมาจากครัวเรือนก็จะลดลง โรงกำจัดขยะหรือบ่อขยะก็จะไม่มีกองขยะเท่าภูเขาเลากาให้เราเห็นอีก

 

About the Author

กอง บก. AKANEK - มีกันอยู่ 2-3 คน ไม่ดุ ไม่กัด เขียนทุกวัน เขียนทุกเรื่อง