Rolls Royce ของไม้เอ็นจิเนียร์
ฟัง พุทธธรรม ชุด
Furniture
ลงโฆษณา
พระไตรปิฎกเสียง คลิก

สีน้ำมัน

งานวิจัยชี้ สีน้ำมันที่ใช้ทาบ้าน 79% มีค่าสารตะกั่วเกินมาตรฐาน

ผลวิจัยชี้ สีน้ำมันที่ใช้ทาภายนอกอาคาร 79% พบมีค่าสารตะกั่วเกินมาตรฐานกำหนด และ 8 ใน 29 ตัวอย่าง ที่ติดฉลาก “ไม่ผสมสารตะกั่ว”

Subscribe to สีน้ำมัน