Rolls Royce ของไม้เอ็นจิเนียร์
ฟัง พุทธธรรม ชุด
Furniture
ลงโฆษณา
พระไตรปิฎกเสียง คลิก

บ้านประหยัดพลังงาน

27 Aug 2010 - akanek_ja_ja

คำว่า บ้านสีเขียว หรือ green home หลายคนอาจไม่คุ้นเคยแต่ถ้าพูดถึงบ้านประหยัดพลังงานแล้วอาจเคยผ่านหูมาบ้าง จะว่าไปบ้านประหยัดพลังงานจัดเป็นบ้านสีเขียวอย่างหนึ่งที่มุ่งเน้นในด้านประหยัดพลังงาน ซึ่งเกิดจากความตระหนักถึงความต้องการในการใช้ไฟฟ้าในการทำบ้านให้อยู่สบาย

 

การออกแบบบ้านจึงให้ความสำคัญกับทำอย่างไรให้บ้านร้อนน้อยที่สุดเพื่อลดการใช้แอร์ ซึ่งเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินไฟแต่ทำให้บ้านเย็น เพื่อลดการใช้พลังงานลง การออกแบบบ้านให้เหมาะสมกับพื้นที่และสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยจะช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ ความสำคัญของการประหยัดพลังงานไม่ได้อยู่ที่แค่ว่าใครมีเงินเท่าไหร่ที่จะจ่ายค่าไฟในแต่ละเดือน แต่อยู่ที่การใช้ทรัพยากรธรรมชาติเช่นน้ำมัน ถ่านหิน หรือก๊าซธรรมชาติที่เราไม่สามารถขึ้นมาใหม่ให้น้อยลงได้ต่างหาก

 

บ้านประหยัดพลังงาน

 

รัฐบาลไทยมีการส่งเสริมให้สร้างบ้านประหยัดพลังงาน เช่น สามารถยื่นขอกู้ดอกเบี้ยต่ำได้ และ ในกรุงเทพ สามารถขอแบบบ้านประหยัดพลังงานที่สำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจัดทำไว้ได้ฟรีที่งานโยธา หรือดูแนวคิดบ้านประหยัดพลังงาน ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานได้ที่เว็บไซต์
 
ส่วนการออกแบบบ้านประหยัดพลังงานก็มีหลายแนวคิด และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง บ้านบางแบบ นอกจากประหยัดพลังงานแล้วยังสามารถผลิตพลังงานจากธรรมชาติ ให้เพียงพอต่อการใช้ในบ้าน และ อาจมีเหลือให้แก่ชุมชน ทั้งนี้ ทั้งนั้น ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยี งบประมาณและความต้องการของผู้เป็นเจ้าของบ้าน วิศวกรและสถาปนิกผู้ออกแบบ รวมถึงสภาพแวดล้อมของบ้านที่จะสร้าง ซึ่งคนที่สนใจสามารถติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการประหยัดพลังงาน หรือบริษัทรับสร้างบ้านแนวกรีนที่อยู่ใน เอกเขนก เพื่อออกแบบบ้านหรือปรับปรุงบ้านให้สอดคล้องกับความต้องการของคุณได้
 
ขอบคุณรูปภาพจากแบบบ้านของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

About the Author

กอง บก. AKANEK - มีกันอยู่ 2-3 คน ไม่ดุ ไม่กัด เขียนทุกวัน เขียนทุกเรื่อง