Rolls Royce ของไม้เอ็นจิเนียร์
ฟัง พุทธธรรม ชุด
Furniture
ลงโฆษณา
พระไตรปิฎกเสียง คลิก

การติดตั้งเครื่องปรับอากาศเบอร์ 5 ไม่ให้กลายเป็นเบอร์ 1

21 Apr 2016 - akanek_ja_ja
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ติกะ บุญนาค เครื่องปรับอากาศเบอร์5 เลือกเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมกับห้อง Green Technology
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ติกะ บุญนาค เครื่องปรับอากาศเบอร์5 เลือกเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมกับห้อง Green Technology

 

รู้ไหมว่า ถ้าเราติดตั้งเครื่องปรับอากาศไม่ถูกวิธี เครื่องปรับอากาศเบอร์ 5 ที่เราซื้อมา ก็อาจจะกลายเป็นเครื่องปรับอากาศที่ใช้พลังงานอย่างกับเป็นเบอร์ 1 ได้  เราลองมาดูกันว่าเราจะติดตั้งเครื่องปรับอากาศให้ถูกวิธีได้อย่างไร  เอกเขนกต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ติกะ บุนนาค ที่เผยแพร่วิทยาทานนี้ให้กับพวกเราค่ะ
 
ในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่ถูกต้องเราต้องคำนึงถึงหลักใหญ่ 3 ประการคือ
 
1.   ติดตั้งให้ได้ตามมาตรฐาน
2.   การเลือกสถานที่การติดตั้งชุดระบายความร้อน
3.   เลือกขนาดเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมกับห้อง
 
1.  ติดตั้งให้ตามมาตรฐาน 4 อย่าง
 
-  ท่อยาวมาตรฐาน
-  ระดับการติดตั้งมาตรฐาน
-  ระบบควบคุมมาตรฐาน
-  ขนาดท่อมาตรฐาน
 


 
ภาพจาก:www.sosnews.org
 
ท่อยาวมาตรฐาน หมายถึง  ความยาวท่อที่มียางยาวตามมาตรฐานที่ให้มากับเครื่อง (4-5 เมตร) หากมีการต่อท่อที่ยาวเกินมาตรฐานก็เหมือนกับการปั๊มน้ำส่งไปไกลมากๆ ย่อมทำให้ปั๊มทำงานหนักขึ้นอีกด้วย เช่นเดียวกันระบบปรับอากาศที่มีท่อยาวมากเกินไป เครื่องจะทำงานหนักมากกว่าระบบปรับอากาศที่มีท่อสั้น
 
ระดับการติดตั้งมาตรฐาน  คือการติดตั้งที่ให้ชุดทำความเย็นอยู่ในระดับที่สูงกว่าตัวทำระบายความร้อนเสมอ  เพราะหากตัวระบายความร้อนอยู่สูงกว่าตัวทำความเย็น  ผลที่ได้คือน้ำมันหล่อลื่นจะตกจากตัวระบายความร้อน มาที่ชุดทำความเย็น และหากเครื่องอัดสามารถดูดสารทำความเย็นและน้ำมันหล่อลื่นได้ระบบยังสมดุล อยู่ แต่ถ้าน้ำมันคอมเพรสเซอร์กลับไม่ได้จะทำให้เกิดความเสียหายเร็วขึ้น
 
ระบบควบคุมมาตรฐาน  ระบบควบคุมต้องแม่นยำเที่ยงตรงและตอบสนองอย่างถูกต้อง  ค่าความผิดพลาดน้อย  หากค่าผิดพลาดมากย่อมหมายถึงการทำงานของเครื่องจะยาวนานขึ้นตามไปด้วย  ระบบควบคุมจึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญและต้องรู้จักใช้ให้ถูกต้อง  ติดตั้งให้ถูกต้องด้วย  หากนำไปติดตั้งไว้ใกล้แหล่งความร้อน  เช่น  กระจก   ในที่แสงแดดส่องถึง  จะส่งผลให้เกิดความผิดพลาดได้ง่ายและระบบจะทำงานหนัก  ชนิดของระบบควบคุมเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญ   การควบคุมด้วยระบบ Digital จะมีความแม่นยำและถูกต้องมากกว่าระบบกลไก
 
ขนาดท่อมาตรฐาน  โดยทั่วไปในทุกสรรพสิ่งจะถูกออกแบบมาอย่างสมดุลเพื่อให้เกิดความเพียงพอกับ ทุกอย่างที่ประกอบขึ้นเป็นสิ่งนั้น  เช่นเดียวกับเครื่องจักรย่อมต้องมีการออกแบบระบบภายในอย่างลงตัวกับขนาดของ ระบบ  เครื่องอัดถูกออกแบบให้ใช้งานได้ประสิทธิภาพสูงสุดกับระบบที่ได้พัฒนาขึ้น จากผู้ผลิต ทั้งความยาวท่อ  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  ท่อขนาดชุดระบายความร้อนก็เช่นกัน  ถูกออกแบบและจัดวางอย่างลงตัวในตัวของมัน
 
แต่สำหรับเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนจะมีการแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ ชุดทำความเย็นและชุดระบายความร้อน  หรือที่คุ้นเคยในชื่อคอยล์ร้อนและคอยล์เย็น โดยทั้งสองชุดจะถูกติดตั้งในอาคารและนอกอาคาร  โดยนำชุดทำความเย็นไว้ในห้องและติดตั้งชุดระบายความร้อนไว้นอกตัวห้อง ทั้งนี้ได้จัดวงจรให้มีความยาวมาตรฐานอยู่แล้ว และในระบบปรับอากาศที่ดีจะมีท่อความยาวมาตรฐาน รวมถึงอุปกรณ์ที่ถอดแยกไว้ครบแล้ว  
 
หากผู้ติดตั้งจงใจทำให้ระบบเปลี่ยนแปลงไป  เช่น  ต่อท่อให้ยาวมากกว่า  10  เมตร  ก็เป็นเหมือนการนำหัวใจของนำหัวใจกระต่ายไปใช้ไว้ในม้าขนาดที่เล็กของหัวใจ ย่อมต้องทำงานหนักขึ้น  เพื่อส่งเลือดไปเลี้ยงตัวร่างกายม้าซึ่งใหญ่โตกว่ากระต่ายหลายเท่า  ดังนั้นการแก้ไขง่ายๆคือ การเพิ่มขนาดท่อขึ้นอีก 1 ขนาด  เพื่อให้การทำงานไหลได้ดีและสะดวกขึ้น  แต่อย่างไรก็ตามระบบซึ่งถูกดัดแปลงอาจผิดจากปกติไป  การใช้พลังงานย่อมผิดตามไปด้วยเช่นกัน
 
นอกจากมาตราฐานการติดตั้งข้างต้นแล้ว เรายังต้องดูถึงสถานที่ติดตั้งการเลือกที่ตั้งของชุดระบายความร้อนอีกด้วย
 
2.  การเลือกสถานที่การติดตั้งชุดระบายความร้อน
 
ในการติดตั้งระบบปรับอากาศหากติดตั้งถูกวิธีแล้ว ระบบย่อมจะทำงานตามตัวเลขที่ระบุไว้ในคู่มือ  ในทางกลับกันถ้าติดตั้งไว้ผิด การใช้พลังงานของระบบจะสูงขึ้นเป็นเงาตามตัวเช่นกัน ดังนั้นการเลือกที่ตั้งของชุดระบายความร้อน จึงเป็นอีกปัจจัยที่สำคัญและต้องระวังอย่างยิ่ง โดยมีหลักการสำคัญคือ
 
-  ไม่ติดชิดกับผนังมากเกินไป
-  หลีกเลี่ยงการโดนแสงแดด
-  ไม่โดนลมร้อน
-   ตั้งอยู่ต่ำกว่าชุดทำความเย็น
-  ไม่ติดกับผนังมากเกินไป
 
ชุดระบายความร้อนต้องติดในระยะห่างที่เหมาะสมกับตัวอาคาร หากติดใกล้เกินไปเมื่อผนังของอาคารร้อนขึ้น  อากาศร้อนจะถูกดูดเข้าไปในแผงระบายความร้อน  จนระบบจะไม่สามารถระบายความร้อนได้  เมื่ออุณหภูมิสูงถึง  40  องศาเซลเซียส  ส่งผลให้ประสิทธิภาพของระบบตกลงทันที   หากนำชุดระบายความร้อนไปใส่ไว้ในกรอบหรือกล่องการทำงานของระบบจะผิดไปทันที และระบบจะประสิทธิภาพตก  อีกทั้งทำให้เครื่องอัดทำงานยาวนานอีกด้วย
   
อีกสิ่งที่สำคัญคือการสร้างความสวยงามด้วยการทำบานเกล็ดบังหน้าพัดลมระบายความร้อนที่ ลมเป่าออกมา จะพุ่งชนบานเกล็ด แล้วย้อนกลับมาหาตัวเครื่องระบายความร้อน  เปรียบประดุจการนำผ้าลูกไม้มาคาดตาไว้ทำให้การมองเห็นไม่ชัดเจน มีมุมมองแคบลงโอกาสทำงานผิดพลาดย่อมมากขึ้นเช่นกัน
 
-                   หลีกเลี่ยงการโดนแสงแดด
การติดตั้งชุดระบายความร้อน  หากตั้งกลางแดดจะโดนความร้อนของแสงอาทิตย์ มาแผดเผานอกจากจะทำให้เครื่องร้อนจนระบายไม่ออกในช่วงบ่ายแล้ว ยังส่งผลให้ท่อต่างๆถูกความร้อนเผาทำลาย จนพังอย่างรวดเร็ว และเมื่อผิวด้านนอกของฉนวนกรอบและหลุดไป ภายในจะเปิดออก ทำให้มีน้ำควบแน่นอยู่ในระบบท่อ  ประสิทธิภาพการทำงานจะตกลงอย่างรวดเร็ว  ส่งผลกระทบให้เครื่องเสียหายอย่างรวดเร็ว
 
-                   ไม่โดนลมร้อน ในการติดตั้งต้องติดตั้งชุดระบายความร้อนในทิศทางที่ถูกต้องโดยเฉพาะในตึก สูงที่มีลมแรง  ทิศทางลมเป็นได้ทั้งมิตรและปรปักษ์ตัวร้าย หากหันหน้าพัดลมเป่าสวนกับลม  ลมย่อมไม่เป็นใจ จะเป่าจนพัดลมไม่หมุนหรือหมุนกลับ ทำให้มอเตอร์ในเครื่องพังทันที  ดังนั้นหากติดตั้งให้ลมเป่าไปทางด้านหลังของแผงย่อมช่วยระบายความร้อนให้กับ ระบบได้   ต้องออกแบบเพื่อใช้ประโยชน์จากลม ไม่ใช่สวนทางกับธรรมชาติ
 
-                   ตั้งอยู่ต่ำกว่าชุดทำความเย็น
คอยล์ร้อนต้องไม่สูงกว่าเครื่องทำความเย็น โดยทั่วไปผู้ออกแบบมักไม่ต้องการให้ชุดระบายความร้อนปรากฏแก่สายตาผู้คน  เพราะทำให้อาคารลดความสวยงามลง   จึงมักดึงขึ้นไปซ่อนไว้บนสุดของดาดฟ้า  ผลที่ได้ก็คือการเดินท่อที่ยาวมาก   และชุดระบายความร้อนอยู่สูงกว่าเครื่องทำความเย็นมากๆ  นอกจากจะต้องทำให้ท่อใหญ่ขึ้นอีก  1 ขนาดแล้วยังต้องทำท่อเป็นตัวยู  เพื่อดักน้ำมันคอมเพรสเซอร์ให้กลับขึ้นไปได้   อย่างไรก็ตามระยะทางที่ผิดไป  ความยาวท่อที่มากไป  ขนาดท่อที่ใหญ่ไป  รวมถึงการติดตั้งบนดาดฟ้าย่อมรับแสงอาทิตย์   ผลต่างๆทั้งหลายทั้งปวงมีผลต่อระบบทั้งสิ้น   สิ่งเหล่านี้จะทำให้เครื่องปรับอากาศมีสัดส่วนระบบการทำงานที่ยาว ส่งผลให้การใช้พลังงานสูงขึ้น เพราะจะใช้ทั้งพลังงานทางตรง  (AEU)  ที่จำเป็น และพลังงานทางอ้อม(PEU)  จากการที่เครื่องทำงานยาวนานขึ้น และนอกจากนั้นระบบจะเสียหายอย่างรวดเร็ว ทำงานหนักขึ้น ต้องบำรุงรักษาบ่อยครั้ง อาจทำงานไม่ได้ตามที่กำหนด(ไม่เย็น)แล้ว ค่าใช้จ่ายจากการพลังงานสูงขึ้นอีกด้วย
 
3.              เลือกขนาดเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมกับห้อง
หากเลือกเครื่องปรับอากาศที่ไม่เหมาะสมกับขนาดห้องแล้วผลกระทบที่เกิดขึ้น คือ  ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นตามขนาดที่ใหญ่ของมัน ถึงจะมีผลดีนั่นก็คือ  เย็นเร็วขึ้น หนาวเร็วเท่านั้น แต่การใช้พลังงานที่สูงขึ้นนั้น จะส่งผลตลอดอายุการใช้งานของระบบปรับอากาศตัวนั้น (15-20  ปี) ซึ่งประมาณราว  180  เดือนทีเดียว  สำหรับห้องขนาดเล็กควรติดตั้งระบบปรับอากาศ 1 TON  หากติดตั้งขนาด 2 TON  ค่าไฟจะสูงขึ้น 2 เท่าตัวไปตลอดอายุการใช้งาน ซึ่งเท่ากับว่าเราสามารถเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กได้มากถึง  5 ตัวทีเดียว เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นนี้   ดังนั้นการเลือกติดตั้งอย่างเหมาะสมกับห้องจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่าง ยิ่งยวด
 
เอกเขนกหวังว่า ทุกคนจะนำเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนี้ มาใช้ในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศกันนะคะ
 
ขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ติกะ บุนนาค สำหรับบทความที่มีประโยชน์ข้างบนค่ะ

 

ถ้ายังไม่จุใจ กระทรวงพลังงานมีบทความดีๆ เกี่ยวกับการเลือกเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับขนาดห้องและความรู้อื่นๆ อีกมาก เข้าไปอ่านกันได้ที่ ร้อน ร้อน ร้อน ใช้เครื่องปรับอากาศยังงัย ให้ประหยัดพลังงาน

About the Author

กอง บก. AKANEK - มีกันอยู่ 2-3 คน ไม่ดุ ไม่กัด เขียนทุกวัน เขียนทุกเรื่อง