Rolls Royce ของไม้เอ็นจิเนียร์
ฟัง พุทธธรรม ชุด
Furniture
ลงโฆษณา
พระไตรปิฎกเสียง คลิก

5 วิธีง่ายๆ ในการเป็นพนักงานรักษ์โลก

24 Mar 2010 - akanek_ja_ja
วิธีรักษ์โลก พนักงานรักษ์โลก
วิธีรักษ์โลก พนักงานรักษ์โลก

คุณมักจะได้ยินเสมอเกี่ยวกับความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจเพื่อช่วยรักษ์โลก ทำให้ผู้บริหารต้องตัดสินใจและนำพาองค์กรให้เป็นไปในทิศทางดังกล่าว แต่น้อยนักที่จะได้ยินว่าตัวพนักงานในบริษัทก็มีส่วนสำคัญที่จะช่วยรักษ์โลกด้วย
 
อันที่จริงแล้ว พนักงานมีส่วนสำคัญอย่างมากที่จะช่วยรักษ์โลก นี่คือแนวทางในการทำงานที่จะทำให้คุณเป็นพนักงานสีเขียว
 

 
1.             ลดการใช้กระดาษ
แทนที่จะพิมพ์งานออกมาดู เพื่อที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบต่างๆ เช่นงานด้านนิตยสาร หรือหนังสือพิมพ์ ให้ใช้การอ่านผลจากหน้าจอคอมพิวเตอร์เลย ซึ่งจะสามารถช่วยประหยัดเงิน และลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นด้วยในเวลาเดียวกัน หากว่ามีความจำเป็นในการพิมพ์ให้เลือกใช้ Ecofont และใช้กระดาษทั้งสองหน้า
 
2.               ใช้การขนส่งมวลชน อย่าง BTS หรือ MRT แทนที่จะใช้รถยนต์ส่วนตัว
เราจำเป็นต้องขับรถยนต์ส่วนตัวไปเองทั้งๆที่สามารถเลือกใช้การขนส่งมวลชนได้หรือ เพื่อลดค่าเดินทาง และลดคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศลองเปลี่ยนมาใช้บริการขนส่งมวลชน หรือ Carpool ในการเดินทางไปทำงานแทน
 
3.               นำอาหารกลางวันไปทานที่ทำงาน
คุณเคยชินกับการออกไปรับประทานอาหารข้างนอกหรือไม่ การซื้ออาหารข้างนอกรับประทานมักก่อให้เกิดการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น ถ้าลองเปลี่ยนมาทำอาหารกลางวันจากที่บ้าน นอกจากจะประหยัดเงินในกระเป๋าแล้ว ยังเพิ่มกิจกรรมสนุกๆที่ทำภายในบ้าน ลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น และยังสามารถทำให้มั่นใจว่าแต่ละมื้ออาหารของคุณ สะอาด ปลอดภัย และได้ประโยชน์ต่อสุขภาพอีกด้วย
 
4.               ประหยัดพลังงาน
มีหลากหลายวิธีที่จะอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า และน้ำได้ แค่คุณสามารถลดปริมาณกระดาษที่ใช้ เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดประหยัดไฟ และปิดไฟก่อนก่อนออกจากห้องทุกครั้ง เพียงแต่เราประหยัดทรัพยากรต่างๆในที่ทำงานเหมือนกับที่บ้านของเราเอง เท่านี้ก็จะช่วยลดการใช้พลังงานลงได้
 
5.               ทำสถานที่ทำงานให้ปลอดสารพิษ
ให้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ไม่มีสารเคมีที่ก่อให้เกิดอันตราย หรือคุณอาจจะหาต้นไม้เล็กๆ มาวางบริเวณโต๊ะทำงาน เพื่อดูดซับมลพิษในอากาศ อีกทั้งยังช่วยสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดีขึ้นอีกด้วย
 
ที่มา : greenofficemakerover.com

About the Author

กอง บก. AKANEK - มีกันอยู่ 2-3 คน ไม่ดุ ไม่กัด เขียนทุกวัน เขียนทุกเรื่อง