Rolls Royce ของไม้เอ็นจิเนียร์
ฟัง พุทธธรรม ชุด
Furniture
ลงโฆษณา
พระไตรปิฎกเสียง คลิก

งานสถาปนิก '60 ASA Baan Baan Reconsidering dwelling

02 Apr 2017 - akanek_ja_ja

กำหนดการและเอกสารประกอบ

Date: 
2 May 2017 - 11:00 to 7 May 2017 - 21:00

งานสถาปนิก’ ปีนี้ จัดระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 - 7 พฤษภาคม 2560 ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพค เมืองทองธานี  

ธีมของงานสถาปนิกปีนี้คือ “บ้าน บ้าน :  BAAN BAAN” Reconsidering Dwelling ต้องการที่จะเผยแพร่แนวคิด นวัตกรรมใหม่ ๆ ในวงการสถาปัตยกรรม ที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย โดยสมาคมฯคาดหวังที่จะเผยแพร่แนวคิด แนวทางการออกแบบที่อยู่อาศัยที่ดีในมิติต่าง ๆ ของสถาปนิกในวงการวิชาชีพสถาปัตยกรรม 

นอกจากจะมีบูธต่างวัสดุก่อสร้าง วัสดุตกแต่งใหม่ ๆ จาก suppliers แล้ว ก็ยังมีส่วนนิทรรศการ ซึ่งปีนี้พื้นที่นิทรรศการจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักคือ บ้าน (Dwelling)  องค์ประกอบบ้าน (Dwelling’s Elements ) และพื้นที่นอกบ้าน (Dwelling’s Surroundings)

 

 

สำหรับนิทรรศการ บ้าน (Dwelling)  มีนิทรรศการและกิจกรรมที่สำคัญ เช่น

นิทรรศการ บ้าน บ้าน จำลอง (BAAN BAAN Mockup)

เป็นนิทรรศการที่แสดงโครงการที่พักอาศัยในรูปแบบต่างๆ ซึ่งสามารถเป็นได้ทั้งงานสร้างจริง (Built Project) งานที่ไม่ได้สร้าง (Unbuilt Project) และงานเชิงทดลอง (Experimental Project) ในรูปแบบที่เกี่ยวกับที่พักอาศัย โดยเปิดโอกาสให้สถาปนิกสมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามฯ จากทั่วประเทศ สามารถนำส่งผลงานของตัวเองประเภทที่อยู่อาศัยมาเพื่อรับการคัดเลือก และแสดงในนิทรรศการในรูปแบบของหุ่นจำลอง และรายละเอียดแนวความคิดในการออกแบบ ทั้งนี้ รูปแบบการจัดแสดงผลงานโดยหุ่นจำลองมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนคนทั่วไปสามารถรับรู้และง่ายต่อการเข้าใจในผลงานสร้างสรรค์ของสถาปนิก

 

นิทรรศการ บ้าน บ้าน ตัวอย่าง (BAAN BAAN Case Study)

เป็นนิทรรศการที่แสดงความคิดสร้างสรรค์ของสมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามฯ ในการออกแบบบ้านเดี่ยวทั้งบ้านที่สร้างใหม่ (NEW HOUSE) และบ้านที่ได้รับการออกแบบปรับปรุงจากบ้านเก่า (ADAPTIVE REUSED HOUSE) ซึ่ง นิทรรศการนี้จะทำให้ประชาชนคนทั่วไปที่เข้าชมงานได้เห็นถึงรูปแบบบ้านที่แตกต่างกันไปตามขนาดพื้นที่ใช้สอยและงบประมาณของบ้านเดี่ยวรูปแบบต่าง ๆ

 

นิทรรศการในส่วนขององค์ประกอบบ้าน  (Dwelling’s Elements) 

เช่น นิทรรศการชิ้นส่วนของบ้าน (Dwelling Elements) ประตู หน้าต่าง กำแพง บันได โต๊ะ เก้าอี้ หรือชิ้นส่วนของบ้าน เป็นองค์ประกอบสถาปัตยกรรมที่ใกล้ชิดกับผู้อยู่อาศัยเป็นอย่างมาก นิทรรศการ “ชิ้นส่วนของบ้าน (Dwelling elements)”ต้องการแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของชิ้นส่วนบ้านที่ถูกออกแบบอย่างสัมพันธ์กับผู้อยู่และบริบทอย่างมีนัยสำคัญ ด้วยการจัดแสดงชิ้นส่วนที่มีความเฉพาะในบริบทที่แตกต่างกันออกไป โดยเปิดโอกาสให้นักออกแบบ 12 ทีมได้ทบทวน(Reconsidering) หน้าที่ของชิ้นส่วนเหล่านั้นใหม่อีกครั้งว่า ชิ้นส่วนของบ้านที่ดีจะมีหน้าตาเป็นอย่างไร และสร้างออกมาเป็นชิ้นส่วนของจริงในขนาดจริงสำหรับจัดแสดง นอกจากนี้ผลงานบางส่วนยังถูกแสดงออกมาภายใต้แนวคิดของ Universal Design

 

นิทรรศการในส่วนของพื้นที่นอกบ้าน (Dwelling’s Surroundings)  เช่น นิทรรศการบริบทรอบบ้าน  (Dwelling’s Surroundings)  นิทรรศการพูดถึงบริบทที่อยู่รอบๆบ้าน เริ่มต้นจากภายในรั้วบ้านตลอดจนพื้นที่สวนนอกบ้าน พื้นที่ชุมชนรอบบ้าน ซึ่งมีองค์ประกอบและความสัมพันธ์เชิงสังคมของการอาศัยในชีวิตประจำวันที่แสดงออกถึงความเป็นสาธารณะมากขึ้น บริเวณพื้นที่นิทรรศการแสดงถึงความเป็นไปได้ในการออกแบบพื้นที่บริบทรอบบ้าน ประกอบไปด้วย พื้นที่สวน พื้นที่ตลาด และพื้นที่กิจกรรมสาธารณะ

 

พบกันที่ งานสถาปนิก ’60  Baan Baan Reconsidering Dwelling  2 พฤษภาคม 2560 - 7 พฤษภาคม 2560 ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ค่ะ  

 

AKANEK ไม่พลาดที่จะมาอัพเดตให้ฟังกันแน่นอน :-)  

Market Update: