Rolls Royce ของไม้เอ็นจิเนียร์
ฟัง พุทธธรรม ชุด
Furniture
ลงโฆษณา
พระไตรปิฎกเสียง คลิก

กว่าจะมาถึงตรงนี้

16 Mar 2010 - akanek_ja_ja

นับจากวันที่คิดว่าอยากจะทำเว็บไซต์เอกเขนก ก็ผ่านมาเกือบหนึ่งปีเต็ม  การจะทำให้ความคิดหนึ่งความคิด กลายเป็นสิ่งที่เราเห็นและจับต้องได้ ก็ต้องผ่านอะไรมามากมาย  จากเศษกระดาษไม่กี่แผ่นที่เขียนทิ้งไว้นานนับปี ถูกนำมาปัดฝุ่นและดัดแปลงให้เข้ากับเวลาที่ได้ผ่านไป  วันนี้ ก็อดดีใจไม่ได้ว่า ได้ทำให้สิ่งที่เป็นนามธรรมให้กลายเป็นรูปธรรมขึ้นมา 
การที่จะทำให้เว็บสวย น่าอ่าน ดูแล้วสบายตา ก็ได้เรียนรู้ว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายพอสมควร  ใครที่ใช้เอกเขนกแล้ว มีความคิดเห็นอะไรก็บอกให้ฟังกันบ้าง จะได้นำมาปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประโยชน์กับทุกคนมากขึ้น
ถ้ายังไม่ได้เป็นสมาชิก อย่าลืมสมัครเป็นสมาชิกก่อนนะที่ http://www.akanek.com/register
แล้วแวะมาให้ feedback กันได้ที่ http://community.akanek.com/mod/groups/topicposts.php?topic=125&group_gu...
คุยกันอีกคราวหน้าค่ะ

About the Author

กอง บก. AKANEK - มีกันอยู่ 2-3 คน ไม่ดุ ไม่กัด เขียนทุกวัน เขียนทุกเรื่อง