Rolls Royce ของไม้เอ็นจิเนียร์
ฟัง พุทธธรรม ชุด
Furniture
ลงโฆษณา
พระไตรปิฎกเสียง คลิก

Privacy Policy นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

21 Dec 2011 - akanek_ja_ja

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

เอกเขนกมีนโยบายที่จะให้การเข้ามาค้นหาข้อมูลในเอกเขนกเป็นไปอย่างปลอดภัย และสร้างความพืงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ ทางบริษัทมีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด ทางเอกเขนกจะไม่มอบหรือขายข้อมูลส่วนตัวของท่านไปยังบุคคลหรือบริษัทอื่น เพื่อผลประโยชน์ทางการค้าโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการโดยเด็ดขาด ข้อมูลส่วนบุคคลของสมารชิกเอกเขนกจะนำมาใช้เพื่อการให้บริการและเพิ่มความ สะดวกในการใช้เว็บไซต์เอกเขนกแก่สมาชิกเท่านั้น กรณี มีการร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลสมาชิกจากบุคคลอื่น ทางเว็บไซต์เอกเขนกดอทคอมจะยินยอมมอบข้อมูลส่วนบุคคลให้ในกรณีเดียวคือเมื่อมีหนังสือขอความ ร่วมมือจากเจ้าพนักงานตำรวจหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องว่า ให้ส่งคำชี้แจงหรือส่งมอบข้อมูล ตามหมวด 2 มาตรา 18 ภายใต้บังคับมาตรา 19 ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 พร้อมลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานผู้ผิดชอบเท่านั้น

Cookies

เพื่อเพิ่มคุณภาพในการบริการของเอกเขนก เราอาจจะส่งข้อมูลที่เป็น cookie ไว้บนฮาร์ไดร์ฟของคุณเพื่อชี้ว่าคุณเคยเข้าเว็บไซต์เอกเขนกหรือไม่ เบราเซอร์ของคุณอาจจะรับคุกกี้โดยอัตโนมัติและอาจจะแจ้งคุณเพื่อให้คุณ พิจารณายอมรับหรือไม่รับ

ความปลอดภัยของข้อมูล

เอกเขนกใช้ระบบรักษาความปลอดภัยสำหรบเซอร์ฟเวอร์ของฐานข้อมูลที่ได้มาตราฐานในการป้องกันและรักษาความลับของข้อมูลเพื่อป้องกันการสูญหาย เปลี่ยนแปลง หรือนำไปใช้ในทางที่ผิด อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บริการควรปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการของเว็บไซต์นี้โดยเคร่งครัด